Kære Alle


Jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg har indgået partnerskab med tandlægerne Lone Ulrich og Helle Novotny samt det hollandske firma 5CS som har Frans Berckel som dansk direktør.

Dette skulle gerne give os mulighed for, at investere i den nye teknologi, der vil blive nødvendig i fremtidens tandpleje. Vi vil nemlig meget gerne, fortsat kunne behandle dig på højt fagligt niveau.

For bedst mulig behandling, er det vigtigt, at vi fortsat kan se din journal. Det kan vi kun, hvis du svarer JA til den sms du vil få. Dette er for at overholde gældende lovgivning. Du kan også give din accept på klinikken eller du kan ringe.

Vi skifter navn fra Tandlæge Pia Simonsen ApS til Holbæk Tandlægerne ApS.

I løbet af juni 2024 flytter vi til Bysøstræde nr. 14, dette giver os mulighed for at være en del af et større hus, med mulighed for flere kollegaer, og derved faglig sparring og fleksibilitet.

DU VIL FORTSAT BLIVE BEHANDLET AF DEN TANDLÆGE DU ER VANT TIL.

Vi vil få bedre parkeringsmuligheder for alle, og ligeledes vil der være mulighed for handicapindgang.

Håber dette bliver til glæde for alle -  både vore ansatte og alle vores patienter.

Venligst


Tandlæge

Pia Simonsen

 

 

VIDSTE DU...

...at der nu er gratis tandbehandling til unge op til og med 21 år?

... at du fra du er fyldt 16 år frit kan vælge hvilken tandlæge du ønsker at gå hos, også uden for det kommunale tilbud?

 

 

Vejledning til udmeldelse af kommunal tandpleje

børnetandpleje for de 16-21 årige

Er du fyldt 16 år og ønsker at skifte tandlæge fra det kommunale tilbud til en privat praktiserende tandlæge,

skal du sørge for at melde dig ud af den kommunale ordning.

Dette skal du fremover selv gøre på Holbæk kommunes hjemmeside

 

Benyt nedenstående link

https://holbaek.dk/borger/sundhed/tand-og-sundhedspleje/tandpleje/boern-0-22-aar/frit-tandlaegevalg-for-16-21-aarige/