VIDSTE DU...

...at der nu er gratis tandbehandling til unge op til og med 21 år?

... at du fra du er fyldt 16 år frit kan vælge hvilken tandlæge du ønsker at gå hos, også uden for det kommunale tilbud?

 

 

Vejledning til udmeldelse af kommunal tandpleje

børnetandpleje for de 16-21 årige

Er du fyldt 16 år og ønsker at skifte tandlæge fra det kommunale tilbud til en privat praktiserende tandlæge,

skal du sørge for at melde dig ud af den kommunale ordning.

Dette skal du fremover selv gøre på Holbæk kommunes hjemmeside

 

Benyt nedenstående link

https://holbaek.dk/borger/sundhed/tand-og-sundhedspleje/tandpleje/boern-0-22-aar/frit-tandlaegevalg-for-16-21-aarige/